top of page

Tillsammans möter vi hundratals familjer i sorg varje år och erbjuder stöd och samtal. Förutom att arbeta med stöd för efterlevande arbetar alla organisationerna aktivt med prevention och information. 

Vi samordnar ljusmanifestationer och arrangerar konserter där vi tillsammans kan hedra våra anhöriga och inge hopp och framtidstro.

Vi i SAMS delar med oss av våra erfarenheter genom olika artiklar, filmer, informationsdagar och utbildningar.

SAMS möter genom sina medlemsorganisationer hundratals familjer i sorg varje år och erbjuder stöd på olika sätt.  

 

Förutom att arbeta med stöd för efterlevande på olika sätt arbetar organisationerna aktivt med prevention och information riktad mot allmänhet, personal som möter sörjande och beslutsfattare inom olika myndigheter och organisationer. SAMS stöder sina medlemsorganisationer i detta arbete men delar också med sig av kunskaper och erfarenheter genom olika informationsaktiviteter och utbildningar. 

För att skapa ytterligare en bred grund att stå på vill SAMS nu samla relevant forskning samt litteratur inom området sorg och stöd till efterlevande för att sedan kunna dela med sig av detta

 

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon
bottom of page