Logga-SAMS-utan-undertext-2.png
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA

Sorg är ingen sjukdom. Ändå kan sorgen göra att du förlorar arbetsförmågan under kortare eller längre tid.
VAD HÄNDER DÅ?
* Du blir sjukskriven, ofta med en diagnos som hör hemma i området psykisk ohälsa.
* Du blir inte sjukskriven utan tvingas till arbetet vilket ofta medför att du faktiskt blir sjuk.
VAD BORDE HÄNDA?
* Det borde vara möjligt med en flexibel sjukskrivning där du arbetar när du orkar och återhämtar dig när kraften inte räcker till.
* Man borde få möjlighet att sörja i sin egen takt för att lättare komma tillbaka till arbete.
 

Besök SAMS tält på Cramérgatan H314 så kan vi utveckla våra tankar om hur vi vill att stödet till efterlevande bör förbättras.

SAMTAL OM SUICIDPREVENTION

Kom till SAMS tält på Cramérgatan H314 MÅNDAGEN DEN 4/7 KL 14:
Då finns möjlighet att samtala med Ullakarin Nyberg, suicidforskare och överläkare,
Kristian Haraldsson, instruktör i AOSP och kommunpolis i lokalpolisområde Nybro.
AOSP står för Akut omhändertagande av självmordsnära personer

VÄLKOMMEN
SAMS - Samarbete för människor i sorg

https://www.almedalsveckan.info/program