Seminariedag

Att möta människor i sorg

En seminariedag för
vårdpersonal 
medlemmar i SAMS organisationer kuratorer, kyrkligt anställda
volontärer & allmänheten 

Välkommen till en öppen seminariedag 12 februari 2020 i Östermalmskyrkan i Kristianstad
Program
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
Ladda hem program
Arrangörer: SAMS (Samarbete för människor i sorg),                         Sjukhuskyrkan i Kristianstad,

Anmälan:       Senast 22/1 till SAMS ordförande Kjell Westerlund ordforande@vsfb.se