• Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
Årsmötet är uppskjutet och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Datum meddelas senare.

Seminariedag

Att möta människor i sorg

En seminariedag för
vårdpersonal 
medlemmar i SAMS organisationer kuratorer,
kyrkligt anställda
volontärer & allmänheten 

Utvärdering av  seminariet

SAMS - utvärdering av seminarietKristianstad
12 febr  2020

Arrangörer: SAMS (Samarbete för människor i sorg),                        Sjukhuskyrkan i Kristianstad,