STYRELSEN

Ordinarie ledamöter
Ordförande Kjell Westerlund, VSFB

Vice ordförande Anna-Lena Söderlund Törnell, VIMIL

Sekreterare Björn Eklund, SPES

Kassör Lola Bodin, Febe

Suppleanter

Marie Johansson, VSFB

Pernilla Sundell, VIMIL

Leif Svanlund, SPES

Eva Wedberg, Febe