top of page

DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA. SORG TAR TID

 

Med goda förutsättningar för ett sorgearbete i lugn och ro kan människan lättare återfinna balansen i livet. Vi i SAMS menar att sorg inte ska betraktas som en sjukdom utan en naturlig reaktion på en svår förlust även då sorgen medför nedsatt arbetsförmåga och ibland total oförmåga att hantera vardagen.

SAMS arbetar för att vi ska bli bättre på att prata om sorg och för att vi bättre ska förstå hur sorg påverkar oss människor.

SAMS arbetar för att underlätta för alla som drabbats av sorg vid en närståendes död.

Vi vill att det införs en möjlighet att sörjande kan få 100 dagar i sorgpeng under en två årsperiod. Detta ska ersätta dagens läkarbesök och långa sjukskrivningsperioder i samband med sorg.

”Föräldrapeng får man när någon föds. Varför inte sorgpeng då någon dör?”

Vad tycker du – svara gärna på vår enkät och ge dina synpunkter till oss. 

 

Nu har vi sammanställt resultaten från enkäten.

RESULTAT

Här kan du även läsa våra broschyrer:

SAMS BROSCHYR OM SORGPENG

SAMS INFORMATIONSBROSCHYR SORG TAR TID

 

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
bottom of page