top of page

SAMS Rapport

 

DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA

Sorg är ingen sjukdom. Ändå kan sorgen göra att du förlorar arbetsförmågan
under kortare eller längre tid.

 

Vad händer då?

• Du blir sjukskriven, ofta med en diagnos som hör hemma i området psykisk ohälsa.
• Du blir inte sjukskriven utan tvingas till arbetet vilket ofta medför att du faktiskt blir sjuk.

Vad borde hända?
• Det borde vara möjligt med en flexibel sjukskrivning där du arbetar när  du orkar och återhämtar dig när kraften inte räcker till.
• Man borde få möjlighet att sörja i sin egen takt för att lättare komma tillbaka till arbete

SAMS står för Samarbete för människor i sorg. I grunden består vi av fyra föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Vi bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem.

 

Du är välkommen till någon av våra föreningar i egenskap av sörjande. Du behöver inte vara sörjande för att vilja arbeta för att göra sorg mer synlig och begriplig i samhället. Vi är rikstäckande.

SPES Riksförbundet för
Suicid Prevention och Efterlevandestöd

www.spes.se

Spädbarnsfonden
https://www.spadbarnsfonden.se
 

​VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.se

VSFB - Vi Som Förlorat Barn

www.vsfb.se

 

 

 

 

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
bottom of page