SAMS medverkar på årets Almedalsvecka med två digitala seminarier
måndagen den 5 juli kl 10-11 respektive kl 13-14.
Rubriken på seminarierna är "Döden på arbetsplatsen", där det första har underrubriken
"Vad gör du när en medarbetare dör?" och det andra har underrubriken
"Vad gör du när en nära anhörig till en medarbetare dör?" 
er information om seminarierna hittar du på följande länkar

 

Döden på arbetsplatsen - vad gör du när en medarbetare dör?
www.almedalenplay.info/61022

Döden på arbetsplatsen - vad gör du när en nära anhörig till en medarbetare dör?  www.almedalenplay.info/61025

 

DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA

Sorg är ingen sjukdom. Ändå kan sorgen göra att du förlorar arbetsförmågan
under kortare eller längre tid.

 

Vad händer då?

• Du blir sjukskriven, ofta med en diagnos som hör hemma i området
psykisk ohälsa.
• Du blir inte sjukskriven utan tvingas till arbetet vilket ofta medför att du
faktiskt blir sjuk.

Vad borde hända?
• Det borde vara möjligt med en flexibel sjukskrivning där du arbetar när
du orkar och återhämtar dig när kraften inte räcker till.
• Man borde få möjlighet att sörja i sin egen takt för att lättare komma
tillbaka till arbete

SAMS står för SamArbete för Människor i Sorg. I grunden består vi av fem föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner. Vi bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem.

 

Du är välkommen till någon av våra föreningar i egenskap av sörjande. Du behöver inte vara sörjande för att vilja arbeta för att göra sorg mer synlig och begriplig i samhället. Vi är rikstäckande.

SPES Riksförbundet för
Suicid Prevention och Efterlevandestöd

www.spes.se

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet

www.vimil.se

VSFB - Vi Som Förlorat Barn

www.vsfb.se

 

Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn

www.febe.net

 

 

 

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon