Logga-SAMS-utan-undertext-2.png
  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
Ladda hem program
<<<< klicka på PDF

DET ÄR FRISKT ATT SÖRJA

Sorg är ingen sjukdom. Ändå kan sorgen göra att du förlorar arbetsförmågan under kortare eller längre tid.
VAD HÄNDER DÅ?
* Du blir sjukskriven, ofta med en diagnos som hör hemma i området psykisk ohälsa.
* Du blir inte sjukskriven utan tvingas till arbetet vilket ofta medför att du faktiskt blir sjuk.
VAD BORDE HÄNDA?
* Det borde vara möjligt med en flexibel sjukskrivning där du arbetar när du orkar och återhämtar dig när kraften inte räcker till.
* Man borde få möjlighet att sörja i sin egen takt för att lättare komma tillbaka till arbete.